Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy poster 3 KKPK

Szanowni Państwo,

podczas III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej ” Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce” 22-24.11.2018r. odbył się konkurs na najciekawszy poster naukowy:

Wyniki konkursu były następujące:

I miejsce (41 punktów/45pkt)

Aleksandra Pilarska

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ osobowości a wrażliwość empatyczna: mediująca rola skłonności do doświadczania wstydu i poczucia winy

II miejsce(40 punktów/45pkt)

Karolina Kabzińska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Psychospołeczne aspekty odstawienia leków psychotropowych

III miejsce
Ewa Turska, Alicja Nasiłowska – Barud (38 punktów/45pkt)
Dylematy psychologicznej diagnozy klinicznej pacjentów oddziału hematoonkologicznego

Nagrodę publiczności otrzymał poster:

Agata Szekiełda
Paweł Kleka
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nadia Bryl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Temperamentalne  uwarunkowania jakości snu i jego zaburzeń u młodych dorosłych

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek książkowy.
serdecznie gratulujemy
sekretarz komisji

Monika Mielcarek

Decyzje nt. zgłoszeń czynnych

Szanowni Państwo,

wysłaliśmy już do wszystkich Państwa decyzje na temat przyjęcia propozycji zgłoszeń czynnych (warsztatów, referatów i plakatów). Uprzejmie prosimy wszystkich z Państwa, którzy nie dostali takiej informacji, o kontakt z sekretariatem monika.mielcarek@amu.edu.pl. Niestety z przyczyn technicznych mogło się zdarzyć, że informacja do Państwa nie dotarła, za co bardzo przepraszamy. 

Zakończyliśmy rejestrację zgłoszeń czynnych!

Szanowni Państwo,

 

serdecznie dziękujemy za tak wiele zgłoszeń na nasze wydarzenie. Jest nam niezmiernie miło, że w każdej edycji Konferencji tak licznie zgłaszają Państwo swoje sympozja, referaty, plakaty i warsztaty. Niniejszym zamykamy rejestrację zgłoszeń czynnych. Decyzje o przyjęciu abstraktów prześlemy na początku października.

 

Nadal zachęcamy do zgłaszania biernego uczestnictwa na stronie TUTAJ.

 

Do zobaczenia w listopadzie!

Zapraszamy do rejestracji

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że termin zniżkowej opłaty oraz zgłoszeń czynnych mija 10 września. Serdecznie zachęcamy do rejestracji w formularzu zgłoszeniowym! Za jego pomocą możecie Państwo zgłosić uczestnictwo bierne oraz czynne, obejmujące dowolną z aktywności (prowadzenie warsztatu, wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu, organizacja sympozjum).

Jeśli planujecie Państwo uczestniczyć w dwóch formach (np. zgłaszacie dwa wystąpienia czy plakaty lub jesteście Państwo organizatorami sympozjum oraz prezentujecie referat), potrzebne jest ponowne wypełnienie formularza. Dzięki temu zgłoszenie pojawi się w dwóch różnych bazach i nie przeoczymy Państwa aktywności. Przy zgłoszeniu podwójnym składającym się z sympozjum i referatu, sugerujemy zgłosić najpierw sympozjum.

Z radością oczekujemy spotkania!

Zgłoszenie