Wykłady plenarne

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska, dr hab. Emilia Soroko Dialektyka rozwoju zawodowego psychologa klinicznego

WYKŁADY PLENARNE

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński pt. Dwie psychologie czy jedna? Między badaniami naukowymi i profesjonalną praktyką kliniczną

Prof. UŁ, dr hab. Jan Chodkiewicz pt. Depresja u mężczyzn. Specyfika – konsekwencje – prewencja

dr Brian Martindale The difference between ‘going psychotic’ and ‘being psychotic’

Prof. SWPS, dr hab. Krystyna Drat – Ruszczak pt. Patomechanizmy zaburzenia borderline w różnych modelach klinicznych: odmienne czy podobne?

Prof. UZ, dr hab. Iwona Grzegorzewska pt. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży z perspektywy psychopatologii rozwojowej

Dr Artur Kołakowski pt. Czy terapia poznawczo – behawioralna pokona lęk u dziecka?

Prof. UMCS, dr hab. Ewa Szepietowska pt. Poczucie trudności poznawczych: uwarunkowania i rola prognostyczna

Dr hab. Michał Ziarko pt. Zastosowanie modeli psychologii klinicznej w obszarze psychologii zdrowia na przykładzie pracy z osobą chorą somatycznie