Komitet Naukowy

Członkowie Honorowego Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Mariola Bidzan

Prof. UMCS, dr hab. Aneta Borkowska

Prof. UŁ, dr hab. Jan Chodkiewicz

Prof. dr hab. Czesław Czabała

Prof. SWPS, dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

Prof. UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk

 

Prof. dr hab. Władysław Łosiak

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Prof. dr hab. Helena Sęk

Prof. dr hab. Stanisława Steuden

Prof. UMCS, dr hab. Ewa Szepietowska

Prof. dr hab. Ewa Trzebińska

Prof. dr hab. Jan Tylka