Zgłoszenia wystąpień

Przewidujemy następujące formy prezentacji: wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy na stronie internetowej). Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne ośrodki badań naukowych i/ lub praktyki psychologicznej.

TUTAJ znajduje się krótki formularz zgłoszeniowy. Za jego pomocą możecie Państwo zgłosić uczestnictwo bierne oraz czynne, obejmujące dowolną z aktywności (prowadzenie warsztatu, wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu, organizacja sympozjum). Jeśli planujecie Państwo uczestniczyć w dwóch formach (np. zgłaszacie dwa wystąpienia czy plakaty lub jesteście Państwo organizatorami sympozjum oraz prezentujecie referat), potrzebne jest ponowne wypełnienie formularza. Dzięki temu zgłoszenie pojawi się w dwóch różnych bazach i nie przeoczymy Państwa aktywności.

Przy zgłoszeniu podwójnym składającym się z sympozjum i referatu, sugerujemy zgłosić najpierw sympozjum.

Poniżej główne obszary tematyczne:

 • Psychologia kliniczna – jedność czy różnorodność
 • Modele medyczne i psychologiczne w psychologii klinicznej
 • Psychologia kliniczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w perspektywie psychologii klinicznej
 • Modele diagnozy i terapii psychospołecznej chorych somatycznie
 • Neuropsychologia i obszary jej zastosowania w pomocy psychologicznej
 • Oblicza diagnozy klinicznej w różnych jej subdyscyplinach – standardy i praktyka
 • Psychologia kliniczna a pomoc psychologiczna i psychoterapia
 • Interdyscyplinarność psychologii klinicznej
 • Zdrowie psychiczne i pomoc psychospołeczna osobom w okresie późnej dorosłości
 • Psychologia kliniczna wobec wyzwań społeczno-kulturowych

Tematy warsztatów:

 • Diagnoza i pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży zaburzeniami psychicznymi i zachowania
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna człowieka chorego somatycznie
 • Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z funkcjonalnymi i strukturalnymi zmianami w OUNSesja warsztatowa odbędzie się w czwartek 22.11. w godzinach 17-20.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA CZYNNEGO
Abstrakty wystąpień należy wprowadzić do formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie.

Abstrakt referatu/plakatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Procedurę badania
 • Wyniki
 • Wnioski

Abstrakt warsztatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Cele warsztatu
 • Opis odbiorców warsztatu
 • Ewentualne wymagania dodatkowe

Czas trwania referatu to 15-20 minut – w zależności od liczby referatów w sesji
Czas trwania warsztatu to 180 minut
Wymiary plakatu to format A0 (pionowo)