Poznań, 21-24 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Z ogromną przykrością informujemy, że sytuacja epidemiczna i publikowane przez epidemiologów prognozy spowodowały konieczność przełożenia terminu zapowiadanej na ten rok IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej pt. „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”. Zapowiadamy nowy termin spotkania w Poznaniu 21-24 października 2021 roku i mamy jednocześnie nadzieję, że wówczas przebiegnie ono w atmosferze większego poczucia bezpieczeństwa o zdrowie wszystkich uczestników konferencji.

Może uda nam się wówczas spojrzeć – już z pewnym dystansem – na zbierane dzisiaj doświadczenia w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z pacjentami, z którymi dzielimy poczucie zagrożenia o zdrowie i życie oraz konsekwencje przedłużającej się izolacji społecznej. Będziemy mogli spojrzeć i przedyskutować, jak wspierane przez nas osoby i my sami radziliśmy sobie z tą nieznaną i nader złożoną sytuacją – przejścia z życia społecznego w „realu” na kontakty on-line.

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pozostańmy solidarni i zjednoczeni jako środowisko, niosąc pomoc taką, jakiej osoby zgłaszające się potrzebują, wspierając szczególnie personel medyczny w ich niebezpiecznej pracy i pełnionej misji.

Życzymy Państwu zdrowia i do zobaczenia w przyszłym roku!

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

Psychologia kliniczna jest dyscypliną naukowo-badawczą, która znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w opisywaniu i wyjaśnianiu przejawów i patomechanizmów zaburzeń psychicznych i zachowania, ale stworzona przez nią wiedza posłużyła konstruowaniu zarówno różnych modeli i programów w obszarze poradnictwa zdrowotnego, jak i szkół psychoterapii. Zgodnie z wypracowanymi regułami postępowania, psychologowie kliniczni wykorzystują konkretne teorie i modele bio-psycho-społeczne w diagnozie wyjaśniającej zjawisko aktywowania się zaburzenia psychicznego u jednostki, która stanowi punkt wyjścia do wskazania skutecznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych.   

Zbliżająca się konferencja będzie poświęcona rozważaniom i dyskusjom nad związkami między teoriami psychologicznymi i praktyką kliniczną w zakresie szeroko rozumianego  psychologicznego poradnictwa zdrowotnego, prewencji i psychoterapii.  

Zapraszamy do wspólnych rozważań, dyskusji i prezentacji wyników badań, które  pozwolą odpowiedzieć na nurtujące nas pytania w obszarach każdej z subdyscyplin psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. A Mickiewicza

Prof UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z Konferencji pod linkiem:

 Podsumowanie 3KKPK

Szanowni Państwo,

podczas III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej " Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce" 22-24.11.2018r. odbył się konkurs na najciekawszy poster naukowy:

Wyniki konkursu były następujące:

I miejsce (41 punktów/45pkt)

Aleksandra Pilarska

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ osobowości a wrażliwość empatyczna: mediująca rola skłonności do doświadczania wstydu i poczucia winy

II miejsce(40 punktów/45pkt)

Karolina Kabzińska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Psychospołeczne aspekty odstawienia leków psychotropowych

III miejsce
Ewa Turska, Alicja Nasiłowska - Barud (38 punktów/45pkt)
Dylematy psychologicznej diagnozy klinicznej pacjentów oddziału hematoonkologicznego

Nagrodę publiczności otrzymał poster:

Agata Szekiełda
Paweł Kleka
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nadia Bryl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Temperamentalne  uwarunkowania jakości snu i jego zaburzeń u młodych dorosłych

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek książkowy.
serdecznie gratulujemy
sekretarz komisji

Monika Mielcarek

Pod tym linkiem dostępny jest program sesji warsztatowej, która odbędzie się w czwartek 22.11. w godzinach 17:00-20:00. Przypominamy, że udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji, niezbędne jest jednak zapisanie się na odpowiedni warsztat (liczba miejsc ograniczona).

ZAPISY DOSTĘPNE TUTAJ

Szanowni Państwo, zapraszamy do pobrania szczegółowego programu oraz książki abstraktów w zakładce PROGRAM.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram